lek. med. Krzysztof Zawadzki

lek. med. Krzysztof Zawadzki​

Dr Krzysztof Zawadzki jest specjalistą ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Swoją edukację medyczną rozpoczął na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, gdzie studiował w latach 2009-2015. Po ukończeniu studiów odbył staż podyplomowy w Szpitalu Powiatowym w Wołominie w latach 2015-2016.

Szkolenie specjalizacyjne kontynuował w MCR STOCER Szpital im. Św. Anny w Warszawie na Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w latach 2017-2023. Od 2023 roku pełni funkcję starszego asystenta na tym samym oddziale. Od 2020 roku pracuje również w poradni przyszpitalnej.

Dr Zawadzki specjalizuje się w leczeniu urazów i chorób narządu ruchu, ze szczególnym uwzględnieniem chorób i urazów stawu kolanowego oraz urazów kończyn. Jego codzienna praktyka obejmuje zarówno leczenie nieinwazyjne, jak i operacyjne. W ramach pracy w szpitalu wykonuje liczne zabiegi operacyjne, stale podnosząc swoje kwalifikacje w zakresie chirurgii ręki oraz artroskopii stawu kolanowego.

Dr Zawadzki uczestniczył w wielu kursach i konferencjach poświęconych chorobom i urazom narządu ruchu, zarówno w Polsce, jak i za granicą, w tym we Francji i Holandii. Jego doświadczenie i zaangażowanie w ciągłe doskonalenie swoich umiejętności pozwala na zapewnienie pacjentom wysokiej jakości opieki medycznej, zgodnie z najnowszymi standardami i rekomendacjami.