badanie eng/emg

badania eng i emg

The Pain Clinic w Warszawie oferuje małoinwazyjne badanie ENG i EMG. W tym celu wykorzystujemy nowoczesną aparaturę. Wykonujemy również próbę miasteniczną w podejrzeniu miastenii (miastenia gravis) oraz próbę tężyczkową. Wyniki pozwalają na szybką diagnozę wielu chorób neurologicznych i schorzeń układu mięśniowego, a także umożliwiają wgląd w lokalizację zmian patologicznych, ich charakter oraz dynamikę choroby. Dzięki temu możliwe jest wdrożenie skutecznej terapii. Pacjent od momentu wejścia do gabinetu aż do zakończenia badania znajduje się pod opieką wykwalifikowanego personelu.

Zapisy pod numerem telefonu: 570 400 665

Na czym polega badanie EMG?

Badanie EMG wykonuje się przy użyciu samoprzylepnych elektrod oraz stymulatora elektrycznego. Metodyka polega na pobudzeniu przez elektrodę czynności nerwu, po czym następuje odbiór odpowiedzi przez drugą elektrodę. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanej aparatury możliwe jest zmierzenie wysokości amplitudy, odpowiedzi i czasu, po jakim się ona pojawiła. Elektromiografia pozwala sprawdzić zarówno poszczególne mięśnie, jak i całościowe przewodnictwo nerwowe w naszym organizmie. Badanie elektromiograficzne EMG przeprowadzane w The Pain Clinic umożliwia wykorzystanie różnych metod diagnostycznych, do których należą:

 • Neurografia (ENG) (badanie przewodnictwa nerwowego)
 • Elektromiografia (EMG)
 • Elektromiograficzna próba stymulacyjna (tzw. próba miasteniczna) 
 • Badanie nadpobudliwości nerwowo-mięśniowej (próba tężyczkowa/ ischemiczna) 

badanie eng emg warszawa

Wskazania do wykonania badania ENG/EMG

Badanie EMG i ENG jest niezbędne w diagnostyce różnorodnych schorzeń i stanów chorobowych między innymi:

 • uszkodzeń nerwów obwodowych na skutek ucisku lub urazu – zespół cieśni nadgarstka, zespół rowka nerwu łokciowego, uszkodzenie splotu barkowego,
 • uszkodzeń moto-neuronów ruchowych – stwardnienie zanikowe boczne,
 • zespołów nadpobudliwości nerwowo-mięśniowej – tężyczka,
 • uszkodzeń wielonerwowych w przebiegu polineuropatii cukrzycowej lub zespołu Guillaina-Barrego,
 • zespołów korzeniowych – rwa barkowa, rwa kulszowa, rwa udowa,
 • nadmiernego napięcia mięśniowego – spastyczność,
 • urazów rdzenia kręgowego,
 • chorób mięśni – dystrofia mięśniowa, miopatie.

Przeciwwskazania do przeprowadzenia elektromiografii obejmują:

 • owrzodzenia, stany zapalne skóry w badanej okolicy,
 • stałe zaopatrzenie ortopedyczne w miejscu badania – proteza/ gips,
 • obecność rozrusznika serca i defibrylatora.

W przypadku osób cierpiących na zaburzenia krzepnięcia i przyjmujących leki obniżające krzepliwość krwi, a także środków przeciw miastenii i tężyczce, zgoda zawsze musi być poprzedzona konsultacją z lekarzem prowadzącym. Warto również wspomnieć, że ciąża nie wyklucza możliwości wykonania diagnostyki EMG, jednak i w tym przypadku kluczowe są odpowiednie wskazania medyczne i zgoda lekarska.

Cennik ENG/EMG w Warszawie

 • Badanie jednego nerwu kończyny górnej: 70 zł
 • Badanie jednego nerwu kończyny dolnej: 70 zł,
 • Próba tężyczkowa: 200 zł,
 • Próba miasteniczna: 240 zł,
 • Badanie splotu barkowego: 350 zł,
 • Badanie 3 mięśni: 450 zł,
 • Badanie w kierunku cieśni nadgarstka: 300zł.

Rezerwacja wizyty online